7/01/2015

FONT nie czcionka! – dyplom Tomasza Tobysa


Tomasz Tobys
FONT, nie czcionka! 


Realizacja dyplomowa Tomasza Tobysa jest profesjonalną i wyczerpującą odpowiedzią na postawiony problem zaprojektowania identyfikacji wizualnej i strony wydawnictwa internetowego FONT nie czcionka, którego autor jest jednocześnie pomysłodawcą i redaktorem naczelnym. Na uwagę zasługuje fakt, że dyplomant rozwija pomysł portalu FONT nie czcionka od dwóch lat, prowadzi również stronę na portalu społecznościowym Facebook, pod tym samym tytułem. W ciągu omawianego okresu, projekt zyskał zainteresowanie prawie 30 000 osób. Wybór tematu był zatem dla dyplomanta naturalną potrzebą sprofesjonalizowania oddolnego działania, które okazało się sukcesem. 

Portal został wdrożony, dostępny jest po adresem: http://fontnieczcionka.pl/

Promotor: dr hab. Dawid Korzekwa
Recenzentka: adj. dr Zofia Oslislo-Piekarska

No comments:

Post a Comment