7/01/2015

FONT nie czcionka! – dyplom Tomasza Tobysa


Tomasz Tobys
FONT, nie czcionka! 


Realizacja dyplomowa Tomasza Tobysa jest profesjonalną i wyczerpującą odpowiedzią na postawiony problem zaprojektowania identyfikacji wizualnej i strony wydawnictwa internetowego FONT nie czcionka, którego autor jest jednocześnie pomysłodawcą i redaktorem naczelnym. Na uwagę zasługuje fakt, że dyplomant rozwija pomysł portalu FONT nie czcionka od dwóch lat, prowadzi również stronę na portalu społecznościowym Facebook, pod tym samym tytułem. W ciągu omawianego okresu, projekt zyskał zainteresowanie prawie 30 000 osób. Wybór tematu był zatem dla dyplomanta naturalną potrzebą sprofesjonalizowania oddolnego działania, które okazało się sukcesem. 

Portal został wdrożony, dostępny jest po adresem: http://fontnieczcionka.pl/

Promotor: dr hab. Dawid Korzekwa
Recenzentka: adj. dr Zofia Oslislo-Piekarska

Gruba – dyplom Magdaleny Komajdy


Magdalena Komajda
Projekt serwisu internetowego 

wspierającego kolektyw ludzi kreatywnych GRUBA

Pani Magdalena Komajda realizowała dyplom licencjacki w Pracowni Publikacji Cyfrowych. Przedmiotem pracy był projekt serwisu internetowego wspierającego kolektyw ludzi kreatywnych. Jest on wynikiem dostrzeżenia potrzeby stworzenia jednego miejsca, w którym ludzie, bez znaczenia na wiek i profesję, będą mogli doskonalić się, rozwijać siebie i innych, wymieniać doświadczeniami oraz przemyśleniami, jak również pokazać światu swój talent. Z drugiej strony projekt jest próbą stworzenia platformy służącej wymianie wiedzy między jej członkami, a społecznością lokalną, instytucjami publicznymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorcami. Na stronach w kanałach komunikacji kolektywu promowane będą zarówno jednostki, jak również interdyscyplinarne zespoły, oferujące możliwość kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów.

Promotor: dr hab. Dawid Korzekwa
Recenzentka: adj. dr Zofia Oslislo-Piekarska


Semestr letni 2014/2015 | projekty własne

Przegląd kilku ciekawych projektów zaproponowanych do realizacji przez studentów:

Klaudia Gołaszczyk
Klaudia Gołaszczyk


Dorota Piekorz

Współpraca z Fundacją Bona Fides z Katowic

W drugim semestrze 2014/2015 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją Bona Fides z Katowic. Projekt polegał na re-designie istniejącej strony internetowej oraz identyfikacji wizualnej Fundacji. Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania. Część studentów została zaproszona do stworzenia zespołu projektowego oraz wdrażania nowych rozwiązań.


Joanna Cywińska | Maria Prochaczek


Małgorzata SzargutMarta Moskwa
Ewa Kwiatek

Aleksander SuchetaPatrycja Chyra
Agnieszka Lesz