5/16/2011

Video re:view i Ars Electronica


KONFERENCJA

Video Re:View-Europejski Kongres Gospodarczy,zapowiedź Ars Electronica2010

Cyfrowe miasta – nowe technologie w rozwoju metropolii 

17.05.2011 
godz. 9.00 Juan Pradas (Milla Digital, Saragossa) Zaragoza & Digital Mile - wspieranie innowacyjności, kreatywności i regeneracji ośrodków miejskich w dążeniu do redefinicji przyjaznego mieszkańcom miasta średniej wielkości

godz. 9.40 Dimitris Charitos (Uniwersytet Ateński) Znaczenie mobilnych i wszechobecnych mediów dla poprawy interakcji społecznej w kontekście miejskim

godz. 10.20 Krzysztof Wnęk (Miasteczko multimedialne, Nowy Sącz) Inwestycje w przemysł kreatywny na przykładzie projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w rozwoju miast. Zmienia się nie tylko infrastruktura, ale także mechanizmy tworzenia i upowszechniania wiedzy, leżące u podstaw społeczeństwa informacyjnego. Nowe media przyczyniają się również do zmiany tożsamości i wizerunku miast, odchodzących od modeli produkcji epoki industrialnej. Prezentowane w trakcie panelu instytucje to przykłady miejsc, w których nauka spotyka się z technologią oraz sztuką, dzięki czemu stały się one ważnymi ośrodkami innowacji.

Projektanci przyszłości – artyści i gospodarka kreatywna 

17.05.2011 
godz. 11.30-12.15 Manuela Naveau (Ars Electronica Center, Linz) Ars Electronica – eksperyment artystyczny a doświadczenie społeczne

godz. 12.15-13.00 Marian Oslislo, Ksawery Kaliski (Akademia Sztuk Pięknych, Katowice) Transkodowanie rzeczywistości - Pracownia Nowych Mediów w ASP w Katowicach Stereotypowy obraz artysty przedstawia osobę twórczą, lecz oderwaną od rzeczywistości. Tymczasem współcześni twórcy znaleźli się w centrum tzw. przemysłu kreatywnego, będącego motorem wzrostu najważniejszych gospodarek na świecie. Artyści nie są zwyczajnymi dostarczycielami produktów kulturalnych, ale również badaczami eksplorującymi nieznane obszary rzeczywistości. Goście panelu przedstawią realizacje współczesnych artystów-projektantów i rozmawiać będą na temat roli twórców oraz wyzwań, przed jakimi stoją szkoły i uczelnie artystyczne w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Festiwal Animacji w ramach Ars Electronica. Nowe osiągnięcia sztuki filmowej i sztuki opowiadania godz. 13.15 Po sesji odbędzie się zapowiedź pokazu animacji z Festiwalu Ars Electronica 2010, odbywającego się od 23 do 25 maja w Teatrze Korez. Słowo wstępne wygłosi Manuela Naveau, prezentując wybrane filmy z ubiegłorocznego festiwalu. 

WYSTAWY
Festiwal Video Re:View - KINO (RE)WIZYTOWANE PRZEZ WIDEO
Wernisaż: 17 maja 2011, godz. 18.00, Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Festiwal Video Re:View - Videonale 
Wernisaż: 18 maja 2011, godz. 19.00, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach